Annan Personal

Medic Recruit Scandinavia rekryterar inte bara sjuksköterskor och läkare utan även en mångfald av andra yrkeskategorier.

Bland annat rekryterar vi tandläkare, socionomer, annan vårdpersonal samt personal utanför vårdsektorn. Under respektive länk finner du mer information och tillvägagångssätt för intresseanmälan.