Journalsystem

För att du ska vara förberedd inför ditt uppdrag har vi nedan sammanställt lathundar och produktbeskrivningar för de vanligaste journalsystemen. För närmare rådgivning eller om du behöver information i ett journalsystem annat än nedanstående vänligen kontakta oss.