SITHS-kort/E-legitimation

Viktig information ang e-legitimation, SITHS-kort och HSA

E-legitimation – i form av SITHS-kort införs nu inom vård och omsorg, detta på initiativ av bl.a. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting.

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS-kortet kan bland annat användas till säker inloggning i olika IT-system, som e-legitimation för både personliga och företagsspecifika ändamål och för inpasseringskontroll. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart du än befinner dig i landet. HSA är en elektronisk katalog som används i kombination med SITHS-kort för att logga in personal i system som innehåller patientuppgifter.

Vad kan man använda SITHS till?
Ett SITHS-kort innehåller ett personligt Telia e-leg och ett tjänstecertifikat. Kortet kan även kompletteras med ett företagsanpassat certifikat. Detta gör att kortet får en mängd olika användningsområden och i praktiken kan ersätta all annan typ av identifieringslösning du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:
-Fysisk och elektronisk ID-handling, både i tjänsten och privat.
-Inloggning till datorer och olika system, med ett lösenord och en inloggning.
-Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
-För att skicka signerade och/eller krypterade e-postmeddelanden.
-Inpasseringskontroll.

För dig som arbetar via bemanningsföretag krävs att du har ett SITHS-kort alternativt ID-kort med e-legitimation där enheterna kan lägga in behörighet för dig.

Om du inte har SITHS-kort eller ID-kort med e-legitimation kan du ansöka om det via Skatteverket.