Medic Recruit Scandinavia AB

Medic Recruit Scandinavia AB grundades i Stockholm 2014 och tillhandahåller bemanningstjänster inom sjukvården. Sedan start har vi framgångsrikt slutfört uppdrag för ett växande antal landsting och kommuner, både i Sverige och Finland.

Vi är ett snabbt växande bolag som strävar efter att leverera högsta möjliga kvalitet i vårt arbete. Vår ledning består av engagerade läkare som själva har mångårig erfarenhet av sjukvårdsbemanning. Vi jobbar metodiskt och garanterar kompetent och motiverad vårdpersonal till våra uppdragsgivare. Som vårdgivare får du snabb återkoppling med förslag på de bäst lämpade kandidaterna till ditt specifika behov. För att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete har vi valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi söker ständigt efter de bästa läkarna och sjuksköterskorna och specifikt efter dig som vill göra en verklig skillnad för dina patienter. En anställning hos oss passar dig som är noggrann i ditt arbete, ser till patienternas bästa och gör ditt yttersta för att tillgodose dina patienters behov. I utbyte erbjuder vi dig flexibla arbetsvillor med stor valfrihet kring tjänstgöringsort och arbetsbelastning. Du får alltid en attraktiv lön baserad på din kompetensnivå och uppdragets geografiska placering. Din kontaktperson hjälper dig före, under, och efter ditt uppdrag och vi finns tillgängliga för dig dygnet runt på vår jourtelefon.