Miljöpolicy

Vi på Medic Recruit Scandinavia jobbar regelbundet med att förbättra och utveckla miljöarbetet. Omsorg om vår miljö är en viktig fråga som följer oss i vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att sprida miljöarbetet till våra anställda och kunder för att ständigt jobba mot en grönare värld.

För att bidra till en grönare värld ska vi:

  • Vara sparsam med energi, papper och andra resurser.post-04-300x225
  • Sträva efter att samarbeta med partners och leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall på vårt kontor.
  • Sträva efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
  • Använda e-fakturor från de leverantörer vi har som stödjer det.
  • Minska behovet av resor genom att ersätta möten med telefon-, video- och webbkonferenser
  • Våra konsulter åker i största möjliga mån kollektivtrafik till sina uppdrag.
  • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!