Ansökan om legitimation

Du som är utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen. Där bedöms det om du uppfyller kraven för att få legitimation i Sverige.

Här får du mer info om vilka dokument som krävs av dig vid ansökan om legitimation. Ansökningsblankett

Ansökan om specialistbevis för sjuksköterska utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Här får du mer info om vilka dokument som krävs av dig vid ansökan om legitimation. Ansökningsblankett