Mina sidor

På Mina Sidor har du egen profil, där kan du utföra följande moment:

Tidrapportering

Som anställd sjuksköterska ska du tidsrapportera via hemsidan. Eftersom vi tar hänsyn till miljön slipper vi belasta den med massa tidrapporteringspapper som skall skickas hit eller dit via antingen post eller fax. Här fyller du i dina ordinarie arbetade timmar. Vad gäller eventuell övertid, sjukdom, övrig frånvaro eller semesterfrågor ber vi dig att ta kontakt med din konsultchef.

Tillgänglighet

Du kan även meddela din tillgänglighet via Mina Sidor.

Historik

Du kan lätt hålla koll på dina arbetade timmar genom vår unika historikfunktion.

Ladda upp dokument

Du kan närsomhelst ladda upp en uppdaterad CV, ett personligt brev eller ett nytt skattekort. Du kan även motta dokument från konsultchefen, så som arbetslista, dejoureringslista eller dylikt.

folio-11-297x193